Privacyverklaring Makelaarchecker


Versie januari 2020 – Geen vorige versies
In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens Makelaarchecker verzameld en hoe deze informatie gebruikt wordt, openbaar gemaakt wordt en bovenal beschermd wordt.
Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Makelaarchecker en aanverwante BV’s in verband met de diensten die door deze ondernemingen worden aangeboden. Hieronder valt ook informatie die offline wordt verzameld.
Deze privacyverklaring geldt ook voor content zijnde aanbiedingen en advertenties van Makelaarchecker en producten/diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites hebben een eigen privacyverklaring en algemene voorwaarden en wij raden u aan om deze te lezen alvorens u deze websites bezoekt.
U heeft een aantal rechten wanneer Makelaarchecker persoonsgegevens van u vastlegt. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in dit document. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met Makelaarchecker.

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt.
  1.1 Makelaarchecker verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.
  1.2 Wanneer u Makelaarchecker inschakelt om een offerte voor u te maken, leggen wij de volgende gegevens vast:
  UW NAAM, CONTACTGEGEVENS ZOALS UW E-MAILADRES EN TELEFOONNUMMER;
  ADRESGEGEVENS ZOALS UW POSTCODE EN STRAATNAAM;
  DE REDEN VOOR HET AANVRAGEN VAN DE OFFERTE, BIJVOORBEELD VERKOOPPLANNEN OF EEN TAXATIE AANVRAAG;
  HET TYPE PAND WAARVOOR U EEN OFFERTE WILT ONTVANGEN, TE WETEN EEN WONING OF EEN BEDRIJFSPAND;
  OVERIGE INFORMATIE DIE U AAN MAKELAARCHECKER VERSTREKT.
 2. Toestemming.
  2.1 Door het gebruikt van een website van Makelaarchecker, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden gemaakt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, maak dan geen gebruikt van de website en verstrek dan ook op een andere manier informatie aan Makelaarchecker.
  2.2 Wij zullen alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag.
  2.3 Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht om deze toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten of diensten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van deze privacyverklaring.
 3. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
  3.1 We kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt via het contactformulier of wanneer u een offerte aanvraag doet. De informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen zijn onder andere:
  Voor- en achternaam;
  Adresgegevens;
  Telefoonnummer;
  E-mailadres;
  Gegevens over uw activiteiten op onze website;
  Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
  Locatiegegevens;
  IP-adres;
  Internetbrowser en apparaat type.
  3.2 Wij kunnen persoonsgegevens over u uit andere bronnen ontvangen. Dit kan onder meer informatie uit commercieel beschikbare bronnen zijn, zoals openbare databanken, ‘data-aggregators’, en informatie van derden. De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere:
  Voor- en achternaam;
  Adresgegevens;
  Leeftijd;
  Openbaar beschikbare informatie, zoals ‘user-generated’ content, blogs en berichten, zoals toegestaan bij wet;
  Online advertenties.
  Afhankelijk van uw locatie kunnen er verschillende tools gebruikt worden om uw voorkeuren voor het ontvangen van persoonsgerichte advertenties in te stellen.
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden.
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@makelaarchecker.nl. Deze informatie zal dan zo spoedig mogelijk verwijderd worden.
 5. Doeleinden van de gegevensverwerking.
  Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voorbloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanvraagformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  Wij verwerken uw persoonsgegevens meer specifiek, voor de volgende doeleinden:
  Verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolder en/of andere marketinguitingen.
  U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  Makelaarchecker analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  Makelaarchecker volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op uw behoefte.
 6. Klikgedrag en bezoekgegevens.
  6.1 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  6.2 Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht ,of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere google diensten.
 7. Bewaartermijn.
  We bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze privacyverklaring zolang wij ze bewaren.
 8. Delen met anderen.
  Makelaarchecker verstrekt gegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In een later stadium kan het zijn dat Makelaarchecker enkele gegevens verstrekt aan aangesloten makelaars.
 9. In kaart brengen van het websitebezoek.
  Makelaarchecker gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 10. Beveiliging.
  Makelaarchecker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze (bevoegde) medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, maar dan contact op met onze klantenservice of via info@makelaarchecker.nl.
 11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@makelaarchecker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Makelaarchecker zal zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
  U heeft het recht ons de volgende dingen te melden:
  U wilt niet meer door ons worden benaderd;
  U wilt een kopie hebben van de persoonsgegevens die wij over u hebben;
  U wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen;
  U wilt misbruik van uw persoonsgegevens melden.
  Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken.
 12. Klachten.
  Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de omgang met uw privacygegevens dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Makelaarchecker. Dit kan via het email-adres info@makelaarchecker.nl.
 13. Aanpassingen privacyverklaring.
  Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

Cookieverklaring Makelaarchecker


Versie januari 2020 – Geen vorige versies
Informatie over cookies en gegevensverzameling door derden.
Makelaarchecker maakt op de website www.makelaarchecker-assen.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Waar we spreken over “cookies” bedoelen we ook vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons.
Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Zo hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-relevante advertenties weg kunnen laten.

 • Welke cookies zijn er?
  We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
  Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming gevraagd worden.
  Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft geen toestemming worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy.
  Tracking cookies: Dit zijn cookies die uw surfgedrag kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.
  Social media plug-in cookies: Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.
  We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.
 • Makelaarchecker plaatst de volgende functionele cookies:
Komt van DoelVragen we hier toestemming voor?Hoe lang wordt de informatie bewaard?
Cookiemelding Makelaarchecker-assen.nlDe cookiemelding verdwijnt wanner u hem accepteert, met deze cookie wordt deze niet nogmaals weergegeven na acceptatie.Nee, dit is een functionele cookie.Wordt bewaard tot en met de datum bewaren van cookies.
 • Makelaarchecker plaatst de volgende analytische cookies:
Komt van DoelVragen we hier toestemming voor?Hoe lang wordt de informatie bewaard?
_ga, _gid, utma, utmb, utmc, utmv en utmz Google analytics, remarketingWordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en te identificeren als unieke bezoeker. Dit helpt ons bezoekersaantallen bij te houden en op basis van uw interesses advertenties te tonen.Nee, tenzij er gevolgen voor de privacy zijn. Deze informatie blijft 2 jaar bewaard.
_ga_Ua-.. Google tagmanagerAnalytische cookie die websitebezoek meet met de gekoppelde tracking code van Google Analytics (anoniem).Ja.De gegevens worden maximaal 2 jaar na de sessie bewaard.
 • Makelaarchecker plaatst de volgende tracking cookies:
Komt van DoelVragen we hier toestemming voor?Hoe lang wordt de informatie bewaard?
id, _drt_, _gads DoubleClickDoor deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen. Ja.De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
_gac_ Google AdwordsDeze cookie bevat informatie over de interactie die u heeft met onze advertenties. Hierdoor kunnen wij conversies bijhouden. Ja.De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard.
 1. Ook als deze cookies niet worden gebruikt zijn er advertenties te zien. Deze zijn op de inhoud van de website afgestemd en zijn niet gebaseerd op je gedrag of interesses. Dit soort inhoud gerelateerde internetadvertenties zijn te vergelijken met reclames op televisie.
 2. Bewaartermijn cookies en voorkeuren.
  De cookies blijven maximaal 5 jaar op het apparaat bewaard. Je kunt cookies altijd zelf uitzetten of van je apparaat verwijderen. De instellingen van de browser zijn ook zo in te richten dat cookies worden geweigerd. Let op dat als je ervoor kiest om cookies te blokkeren, dit de services van Makelaarchecker of de werking van bepaalde website elementen kan hinderen.
 3. Aanpassing van cookiestatement.
  Dit statement kan tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor cookies veranderen. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u dit aan de datum die bovenaan het document staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen de website van Makelaarchecker niet langer te gebruiken.
 4. Meer informatie.
  Ga naar allaboutcookies.org of youronlinechoices.eu (Europa) voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe deze te blokkeren. Heeft u vragen, verzoeken of klachten over cookies of dit cookie statement? Of wilt u bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen? Neem dan contact op via onze contactpagina.